nedjelja, 18. studenoga 2012.

wo-man he-art

Srceto e nekakov presek na site sloevi
na univerzumot
em arheoloshki em fiction
Who -Man?
Wo - Man
You mean, HUMAN?
No...sorry

četvrtak, 15. studenoga 2012.

Intho the labyrinth -


Intho the labyrinth - Од каде бол? What does it mean?

Мојот однос со Сонцето
Значи
Коитус суи генерис
Тоа е лишувачката Алфа
Case closed!
Но што ако прочита некој од Латињаните, овие од набљудувачките мисии? Ќе го принуди омбудсманот (иако е неделно попладне кога сите лежат изложени на сонце), да покренува коекакви обвиненија....против
Gens
Gentibus
Знаете веќе, какви се адвокатските улички, ѕиркаат низ тендата на нивните бласфемични очила, секогаш
In coitus with
Sol!
Затоа што повеќе шифри
Толку повеќе лавиринтIntho the labyrinth - 

nedjelja, 11. studenoga 2012.

спирална динамика на отсуството


Основната карактеристика на моралот е да предизвикува чувство на досада кај оние што по вијугите на заобиколницата сфаќаат дека repetitio est mаter studiorum, a mos, како и mini moris во голема мера го прибавуваат повторувањето, за после илјадитата грешка да дојде откритието дека сè е  точно! Дека е онака како што треба да е и дека никогаш ниту имало грешка! Дека и ако ги имало, грешките биле неповторливи, уникатни светови за себе и дека нема таков образец што може да го вшмука тој двоец на хромозоми – виновен и слободен од вина во исто време. За тоа време досадата суптилно го попречува знаењето, додека ова се обидува да го изведе својот финален шут занимавајќи се со изобилието фрустрации – човечкото тело како можност за еволуција на смртната казна пред сè...