ponedjeljak, 10. prosinca 2012.

Castaneda My Love

Воинот мора да го сака овој свет
за овој свет којшто изгледа 
толку секојдневно
да се отвори и да ги покаже своите чуда
Nequidah Rashunah


hello!

1 komentar: