četvrtak, 15. studenoga 2012.

Intho the labyrinth -


Intho the labyrinth - Од каде бол? What does it mean?

Мојот однос со Сонцето
Значи
Коитус суи генерис
Тоа е лишувачката Алфа
Case closed!
Но што ако прочита некој од Латињаните, овие од набљудувачките мисии? Ќе го принуди омбудсманот (иако е неделно попладне кога сите лежат изложени на сонце), да покренува коекакви обвиненија....против
Gens
Gentibus
Знаете веќе, какви се адвокатските улички, ѕиркаат низ тендата на нивните бласфемични очила, секогаш
In coitus with
Sol!
Затоа што повеќе шифри
Толку повеќе лавиринтIntho the labyrinth - 

Nema komentara:

Objavi komentar